Proje Etkinlikleri
Revizyon Komisyonu Çalıştayı Tamamlandı

Revizyon Komisyonu Çalıştayı Tamamlandı

Geleceğin Kan Bağışçılarının Kazanımı Projesi kapsamında 1-12 Eylül 2014 tarihleri arasında gerçekleştirilen  “Revizyon Komisyonu Çalıştayı” tamamlanarak sona erdi.

Ankara Plaza Otel’de gerçekleştirilen ve iki hafta süresince devam eden çalıştayın 1-5 Eylül tarihleri arasındaki ilk haftasında,  Temel Eğitim (ilk ve ortaokullar) seviyesindeki müfredat ve ders kitaplarında kan bağışına ilişkin bölümlerin revize edilerek geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapıldı.

Her biri kendi alanlarında uzman olan Revizyon Komisyonu üyelerine; Eğitim, Kan Bağışı, Müfredat Geliştirme,  Pedagoji ve Dil Bilimi, Rehberlik ve Danışmanlık ile Grafik Tasarım alanlarında yetkin yerli ve yabancı uzmanlar tarafından da destek sağlandı.

Çalıştayın 8-12 Eylül 2014 tarihleri arasında yer alan ikinci bölümünde ise aynı şekilde Orta Öğretim (lise) seviyesindeki müfredatın ve ders kitaplarının gözden geçirilerek kan bağışı perspektifinden yeniden düzenlenmesi yönünde çalışmalar yapıldı.

Çalıştay süresince, Temel Eğitim’de Türkçe, Hayat Bilgisi, Sosyal Bilgiler, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Trafik Güvenliği, Beden Eğitimi,  Fen ve Teknoloji;  Orta Öğretim’de ise Edebiyat,  Biyoloji, Sağlık Bilgisi ve Trafik, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Beden Eğitimi derslerine yönelik revizyonlar gerçekleştirildi.

Revizyon Komisyonu üyelerinin kendi alanlarında gruplara ayrılarak yaptıkları çalışmalarda,  her iki haftanın başlangıcında ilgili müfredatın revizyonu yapılarak, müfredat ile ilgili önerilen değişikliklerde uzlaşmaya varılmasının ardından,  gruplar önerilen değişikliklere bağlı olarak ilgili ders kitaplarının revizyonu ve girdilerini hazırladılar.

Toplamda 30 katılımcı ile proje yetkilileri ve Teknik Destek Ekibi uzmanlarının yer aldığı Revizyon Komisyonu çalıştayında; temel eğitim ve orta öğretimde yukarıda bahsedilen derslere ilişkin olarak müfredatta değişiklik yapılmasına yönelik önerilerin derlenmesinin ardından ders kitaplarının güncellenmesine ve değiştirilmesine yönelik girdi ve örnekler oluşturuldu.

Çalıştay sonrasında,  müfredatta önerilen değişiklikleri ve ders kitapları için girdi ve örnekleri içeren bir faaliyet raporunun da hazırlanmasının ardından, ilgili paydaşlardan yaklaşık 100 katılımcının hazır bulunacağı bir bilgilendirme semineri düzenlenerek, hazırlanan materyaller bu toplantıda sunulacak.