Proje Etkinlikleri
Revizyon Komisyonu Bilgilendirme Semineri Düzenlendi

Revizyon Komisyonu Bilgilendirme Semineri Düzenlendi

Mevcut ders kitaplarının ve müfredatın gönüllü ve karşılıksız kan bağışı konusundaki revizyonu öncesinde, komisyon üyelerini bilgilendirmek amacıyla ve müfredatı geliştirmedeki prensipler üzerine yapılan Revizyon Komisyonu Bilgilendirme Semineri 23-25 Haziran 2014 tarihlerinde Ankara Plaza Hotel’de gerçekleştirildi.

Seminer, Sağlık Bakanlığı ve Türk Kızılayı’ndan 5, Milli Eğitim Bakanlığı’ndan 25 üye ve Proje Koordinatörü olmak üzere toplam 30 kişiye yönelik olarak düzenlendi.

Eylül ayında yapılacak olan Revizyon Komisyonu Çalıştayı öncesinde, komisyon üyelerini mevcut ders kitaplarını ve müfredatı gönüllü ve karşılıksız kan bağışı açısından incelemeye hazırlamak için yapılan seminer üç gün süresince devam etti.

Öğrencilerin, ailelerinin ve yakın çevrelerinin, gönüllü ve karşılıksız kan bağışının önemi ve gerekliliği konusundaki farkındalıklarının artırılmasına katkı sağlaması gözetilerek yapılacak olan revizyona hazırlık olarak, ders kitaplarının yeniden düzenlenmesindeki farklı yaklaşımlar ile öğrenciler için farklı ve farklılaştırılmış faaliyetler tartışıldı.

Seminerin sonunda katılımcıların;

• Müfredat geliştirmeye ilişkin yeni uygulamalar hakkında bilgilendirilmiş olmaları,

• Kan bağışı konusunda bilgi birikimlerinin artmış olması,

• Gönüllü ve karşılıksız kan bağışının gerekliliğini ve önemini kavramaları,

• Kriter/Kontrol listesini kullanarak ders kitaplarını ve müfredatı kan bağışı perspektifinden inceleyebilmeleri,

• Kan bağışı açısından ders kitapları ve müfredatın geliştirilmesi için gerekli noktaları belirleyebilmeleri ve

• Gönüllü ve karşılıksız kan bağışı açısından ders kitapları ve müfredatın revizyonuna ilişkin ileride yapılacak olan faaliyetlere hazırlanmış olmaları hedeflendi.

Revizyon Komisyonu Bilgilendirme Semineri, Proje Direktörü Dr. Melih Koçakoğlu’nun açılış konuşması ile başladı. Daha sonra ‘‘Geleceğin Kan Bağışçılarının Kazanımı için Teknik Yardım’’ projesinin genel amaç ve faaliyetlerinin T.C. MEB Revizyon Komisyonu üyelerine tanıtımı gerçekleştirildi. Projenin hedefinin T.C. Sağlık Bakanlığı, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı ve Türk Kızılayı arasında etkin bir koordinasyon kurulmasına katkı sağlamak ve gönüllü kan bağışı kapsamında öğrenciler arasında davranış geliştirmek için ilgili tarafların kapasitesini arttırmak olduğu belirtilerek projeden beklenen sonuçlar hakkında bilgi verildi.

Seminerin ikinci günü ilk olarak, Türk Kızılay’ı Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nden Dr. Levent Sağdur tarafından ‘Ülke Kan Hizmetleri Faaliyetleri ve Ulusal Politikalar’ başlıklı sunum gerçekleştirildi. Seminerin ikinci günü ilk olarak, Türk Kızılay’ı Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nden Dr. Levent Sağdur tarafından ‘Ülke Kan Hizmetleri Faaliyetleri ve Ulusal Politikalar’ başlıklı sunum gerçekleştirildi.

Sunum sonrasında katılımcıların; kan bağışının gerçekleştirildiği saatler, kan bağışçılarının eğitim düzeyleri, kadın bağışçıların niçin az olduğu, bağış için gereken yaş aralığı, hastalıklar dışında kan bağışına engel durumlar, hazırlanan kan bileşenlerinin saklama süreleri, replasman kan bağışı ile ilgili soruları cevaplandırıldı. Türk Kızılay’ının güncel durum hakkındaki sunumunu takiben kan bağışının gerekliliği ile ilgili farkındalığı pekiştirmek amacıyla Kan ve Kan Bağışı Başlığı altında ’Sayılarla Kan Bağışı’ ve Kan Bağışı nasıl Gerçekleştirilir?’ adlı sunumlar gösterildi. Daha sonra kan bağışı hakkındaki yanlış algıları gidermenin ne kadar önemli olduğu ve bunun da eğitimle giderilebileceği üzerinde duruldu. Seminerin ikinci gününde, Türkiye’de kan bağışı hakkında en sık sorulan soruların temel alındığı bir çalışma grubu aktivitesi de gerçekleştirildi.

Seminerin üçüncü günü, müfredatın mevcut durumunun analizi ile ilişkili sunum ile başladı. Kan Bağışı açısından incelenen ders kitapları ve müfredat programına ait bulguların sunumu ile devam etti.

Revizyon Komisyonu Bilgilendirme Semineri’nin son oturumunda katılımcıların Eylül ayında gerçekleştirilecek olan Çalıştayda izlenmesi gereken yol ile ilgili görüşlerinin alınmasının ardından seminer sona erdi.