Proje Etkinlikleri
Geleceğin Kan Bağışçılarının Kazanımı Projesi Başladı

Geleceğin Kan Bağışçılarının Kazanımı Projesi Başladı

Kan bağışına olan ilgiyi artırmak, gönüllü kan bağışının önemine dikkat çekmek ve öğrencileri kan bağışı hakkında bilinçlendirerek bu konuda bir davranış biçimi geliştirmelerini sağlamak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Türk Kızılayı ile ortaklaşa yürütülen “ Geleceğin Kan Bağışçılarının Kazanımı Projesi 26 Şubat 2014 tarihinde start aldı.

İki yıl boyunca sürecek olan Proje, 81 ilde ve seçilen 500 pilot okulda uygulanacak.

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin ortak finansmanı ile karşılanan ve bütçesi 2.385.000 Avro’yu bulan Geleceğin Kan Bağışçılarının Kazanımı Projesi; WYG Türkiye liderliğindeki, WYG International, GIZ International Services ve Health Focus’tan oluşan konsorsiyum tarafından yürütülecek.

Başta ilköğretim ve ortaöğretim kurumları öğrencileri (1.-12.sınıf) olmak üzere, ebeveynler, okul idarecileri ve öğretmenlerin, gönüllü - sürekli kan bağışı konusunda bilgilendirilmelerinin amaçlandığı projede, aynı zamanda Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Türk Kızılayı’nın konu ile ilgili kapasitelerinin artırılmasına yönelik çalışmalar yapılacak.

Çok sayıda eğitim ve görünürlük materyalinin de geliştirileceği “Geleceğin Kan Bağışçılarının Kazanımı Projesi” kapsamında, yerel ve ulusal bazda düzenlenecek olan farkındalık kampanyaları ile sadece seçilen pilot okullardaki öğrenciler ve ailelerinin değil, tüm toplumun kan bağışı konusundaki farkındalığının artırılması planlanıyor.

Proje kapsamında yapılacak olan aktivitelerle,

• Okullarda okutulan mevcut müfredatın ve ders kitaplarının analiz edilerek, müfredat ile uyumlu kan bağışı eğitim materyallerinin hazırlanması ve dağıtılması,

• Faydalanıcı kurumların bölge çalışanlarının sorumluluklarına göre eğitim/bilgi ihtiyaçlarının belirlenmesine yönelik ihtiyaç analizinin ardından, her kurumun beklenti ve ihtiyaçları ile uyumlu 3 farklı “ Eğitim Kiti”nin hazırlanması,

• Teorik ve Pratik Bağışçı Kazanım/İletişim teknikleri becerilerinin edinileceği bilgilendirme seminerlerinin ve çalıştayların düzenlenmesi,

• 81 ilin eylem planlarının gözden geçirilerek gereken düzenlemelerin yapılması ve pekiştirilmesi,

• Gönüllü Kan Bağışı konusunda Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Türk Kızılayı’nın insan kaynakları kapasitesinin geliştirilmesi hedefleniyor.

Özellikle 6-18 yaş arası çocuk ve gençlerin, gelecekteki birer potansiyel kan bağışçısı olarak bilinçlendirilmelerini ve güvenilir kan tedarikindeki problemlerin önlenerek halk sağlığının gelişimine katkı sağlamayı amaçlayan proje, 2016 yılına kadar devam edecek.