• Banner 01
 • Banner 02
 • Banner 03
 • Banner 04
Kan Ver Can Ver

Geleceğin Kan Bağışçılarının Kazanımı için Teknik Destek” Projesi dâhilinde sağlanacak tüm hizmetler; faydalanıcı kurumlar T.C. Sağlık Bakanlığı, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı ve Türk Kızılay’ı arasında etkin bir koordinasyon kurulmasına katkı sağlamak ve gönüllü kan bağışı kapsamında öğrenciler arasında davranış geliştirmek için ilgili tarafların kapasitesini arttırmak amacıyla geliştirilmiştir. Söz konusu proje ile güvenilir kan tedarikindeki problemleri önleyerek halk sağlığının gelişimine katkı sağlamak hedeflenmektedir.

Toplam bütçesi 2.385.000 Avro olan söz konusu proje 81 ilde ve ülke çapındaki 500 pilot okulda uygulanacaktır. 26.02.2014 tarihinde uygulamaya başlanılan projenin süresi 2 yıldır.

Proje kapsamında gerçekleştirilecek ana faaliyetler şu şekildedir:

      Faaliyet 1: Birinci sınıftan on ikinci sınıfa kadar (on ikinci sınıf dahil), ilk ve orta öğretimdeki mevcut müfredatın ve ders kitaplarının revize edilmesi ve AB Üye Devletlerindeki uygulama doğrultusunda buna uygun olarak ders materyalinin kan bağışının önemini dikkate alacak şekilde geliştirilmesi.

      Faaliyet 2: SB, MEB ve Türk Kızılay’ındaki insan kaynakları kapasitesinin geliştirilmesi, AB Üye Devletlerindeki uygulamalara uygun olarak gönüllü ve karşılıksız kan bağışçısının kazanımı konusunda farkındalığın artırılması ve ilgili MEB, SB ve Türk Kızılay’ı personeli için eğitim kitlerinin sağlanması.

      Faaliyet 3: Projenin başlamasından sonraki birinci yılın sonundan itibaren ve eğitim yılını da dikkate alarak “Kan Bağışçısının Eğitimi & Kazanımı adı altında 500 pilot okulda ve ülke genelinde Medya & Halkla İlişkiler Kampanyası kapsamında iki kampanya düzenlenmesi.

Projenin hedef grupları, öğrenciler, ebeveynler, okul idarecileri ve öğretmenler, MEB, SB ve Türk Kızılay’ı ilgili çalışanları ve ilgili idari birim çalışanları olarak tanımlanmakla birlikte, özellikle 3ncü faaliyet kapsamında elde edilecek sonuçlarla sadece seçilen pilot okullardaki öğrenciler ve ailelerin değil, tüm toplumun kan bağışı konusundaki farkındalığı arttırılacaktır.

Sosyal Medya
 • Facebook
 • Twitter
 • Instagram
Lansman Etkinliği
TV Spotu
 • Galeri

                                                                                                                                                                                     

  Tıklayınız...

 • Filmler

                                                                                                                                                                                     

  Tıklayınız...

 • Animasyonlar

                                                                                                                                                                                     

  Tıklayınız...

 • Oyunlar

                                                                                                                                                                                     

  Tıklayınız...

Proje Etkinlikleri