Proje Etkinlikleri
Geleceğin Kan Bağışçılarının Kazanımı” Teknik Destek Projesi kapsamındaki Eğitici Eğitimlerinin ilki Antalya’da Yapıldı

Geleceğin Kan Bağışçılarının Kazanımı” Teknik Destek Projesi kapsamındaki Eğitici Eğitimlerinin ilki Antalya’da Yapıldı

Kan bağışına olan ilgiyi artırmak, gönüllü kan bağışının önemine dikkat çekmek ve öğrencileri kan bağışı hakkında bilinçlendirerek bu konuda bir davranış biçimi geliştirmelerini sağlamak amacıyla AB ve Türkiye Cumhuriyeti ortak finansmanı ile 2014 yılında hayata geçirilen “Geleceğin Kan Bağışçılarının Kazanımı Projesi’nin kapasite geliştirme eğitimlerinin ilki  Antalya’da yapıldı.

Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Türk Kızılayı ile ortaklaşa yürütülen Proje kapsamındaki eğitici eğitimlerin ilki üç faydalanıcı kurumdan biri olan Sağlık Bakanlığı personeline yönelik olarak Antalya Ramada Plaza Otel’de gerçekleştirildi.

18 - 20 Şubat 2015 tarihleri arasında yapılan ve 3 gün boyunca devam eden eğitim, 81 İl Sağlık Müdürlüğünden gelen toplam 150 personelin eğitici olarak yetiştirilmeleri amacıyla verildi. Yerel Proje koordinatörleri olarak görev yapacak olan söz konusu 150 kişi, eğitim aldıktan sonra, okullarda gerçekleştirilecek olan gönüllü ve karşılıksız kan bağışı konusundaki bilinçlendirme çalışmalarını desteklemek amacıyla Transfüzyon Merkezlerinden en az 15 katılımcıya birer günlük Bilgilendirme Semineri vererek bilgi aktarımında bulunacaklar.

Geleceğin Kan Bağışçılarının Kazanımı Projesi’nin “kapasite geliştirme” faaliyetleri kapsamında düzenlenen eğitici eğitimleri öncesinde, Sağlık Bakanlığı personeline yönelik “Eğitim İhtiyaç Analizi” düzenlenerek eğitimin ve eğitim materyallerinin içeriği bu analizden elde edilen verilere göre tasarlandı.

Sağlık Bakanlığı ilgili personelinin konuya ilişkin bilgi, beceri ve yetkinliklerini geliştirmek amacıyla ve geleceğin kan bağışçılarının kazanımını hedefleyen proje çıktıları doğrultusunda hazırlanan eğitim programı,  Eğitim Kilit Uzmanı Mimoza Anastoska Jankulovska önderliğinde, Prof Dr İdil Yenicesu, Dr Deniz Yüce, Doç Dr Metin Pişkin,  Jove Jankulovski, Peter Heimer ve Dr Gerlinde Reiprich’den oluşan uzmanlar tarafından uygulanacak.

Eğitimlerin ilk gününde, iletişim becerileri ve beden dili, gençlerle iletişim geliştirme biçimleri, andragoji, sunum becerileri, geribildirimde bulunma kolaylaştırıcı grup çalışması, takımlar ve takım çalışması konuları üzerinde durulmuş, ikinci gün, kan ve kan bağışı, hemovijilans, kan bağışı prosedürü ve kan bankacılığı, gönüllü, karşılıksız kan bağışı, kan bağışlama sıklığı hakkında bilgilendirilen katılımcılar, üçüncü gün ise transfüzyon merkezlerinin konudaki sorumlulukları, işlevi ve mevcut yasal düzenlemeler ile ilgili bilgi aldılar.

Projenin diğer faydalanıcı Kurumları olan Milli Eğitim Bakanlığı ile Türk Kızılayı personeline yönelik eğitimleri ise önümüzdeki aylarda gerçekleştirilecektir.