Proje Etkinlikleri
Eğitim İhtiyaç Analizi Bulguları ve ilgili Eğitimlere ilişkin Toplantı

Eğitim İhtiyaç Analizi Bulguları ve ilgili Eğitimlere ilişkin Toplantı

“Geleceğin Kan Bağışçılarının Kazanımı” Projesi kapsamında, her bir Faydalanıcı kurum için ayrı ayrı hazırlanmış olan Eğitim İhtiyaç Analizi bulguları ve projenin ilerideki aşamalarında yapılacak olan kapasite geliştirme faaliyeti programları, Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Türk Kızılayı yetkilileri ile ilgili STK temsilcilerine 17 Aralık 2014 Çarşamba günü düzenlenen 50 kişilik bir çalıştayda sunuldu.

Bir günlük çalıştay sonunda, katılımcılar kurumların ihtiyaçları doğrultusunda özel olarak hazırlanmış kapasite geliştirme faaliyetleri önerileri konusunda bilgi sahibi oldular ve gün sonundaki oturumdaki konuya ilişkin sorular sormak ve önerilerde bulunmak imkanını buldular.

Ankara dışından gelen katılımcıların da iştirak ettiği toplantı, Kıdemli Program Görevlisi Vekili Tuna İlbars’ın açılış konuşması ile başladı. Kapasite geliştirme eğitimlerinin önemi ve varılmak istenen hedefler konusunda kısaca bilgi veren Tuna İlbars’ın ardından, projenin Eğitim Kilit Uzmanı Mimoza Anastoska-Jankulovska, tamamlanmış olan Eğitim İhtiyaç Analizlerine ilişkin istatistiksel bir sunum yaptı.

Takip eden oturumda önce projenin İletişim ve Halkla İlişkiler Uzmanı Nihal Togo kan bağışında farkındalığın önemine ilişkin bilgilendirmesinin ardından, yine proje Müfredat Geliştirme Uzmanı Jove Jankulovski eğitimlerin içeriğinde yer alan “Beden Dili”ne ilişkin bir sunum yaptı.

İkinci bölümde ise Şubat–Mayıs 2015 arasında verilecek olan, proje kapasite geliştirme çalışmaları kapsamındaki eğitimci eğitimlerinin içeriği sunuldu ve katılımcıların görüş ve önerileri alındı.  Projenin Kan Bağışı Uzmanlarından Prof Dr İdil Yenicesu eğitim programının içeriklerinin her kurumun kendine özgü gereksinimlerinin dikkate alınarak ayrı ayrı geliştirildiğini vurguladı ve konuya ilişkin soruları cevapladı.