Proje Etkinlikleri
Revizyon Komisyonunun Çalışmalarına Yönelik Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı

Revizyon Komisyonunun Çalışmalarına Yönelik Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı

Temel Eğitim ve Ortaöğretimde okutulan mevcut ders kitaplarının ve müfredatın gönüllü ve karşılıksız kan bağışına ilişkin olarak revizyonu ile ilgili yapılan çalışmalar, yapılan bir günlük bir toplantı ile üç faydalanıcı kurumun temsilcilerine sunuldu.

Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Türk Kızılayı’ndan gelen katılımcıların, müfredat ve ders kitaplarında yapılan değişiklikler hakkında bilgi edinmeleri amacıyla yapılan bilgilendirme toplantısı 31 Ekim 2014 tarihinde, Ankara Mövenpick Otel’de gerçekleştirildi.

Ankara dışından gelen katılımcıların da iştirak ettiği toplantı, Proje Direktörü Dr. Melih Koçakoğlu’nun açılış konuşması ile başladı. Haziran ayında düzenlenen seminerlerde yapılan revizyon çalışmaları ve varılmak istenen hedefler konusunda kısaca bilgi veren Dr. Koçakoğlu’nun ardından, projenin Eğitim Kilit Uzmanı Mimoza Anastoska-Jankulovska, yapılan faaliyetler, çalışmalar ve beklenen sonuçlara ilişkin bir sunum yaptı.

Toplantının öğleden sonraki oturumu ise Dr. Deniz Yüce’nin “ Dünyada ve Türkiye’de Kan Bağışı”  konulu sunumu ile başladı.  Ardından, müfredatta kan bağışına ilişkin yapılmasına karar verilen değişiklikler ve ders kitaplarındaki düzenlemeler, Revizyon Komisyonu Milli Eğitim Bakanlığı üyeleri tarafından katılımcılara anlatıldı. Sunumlar her bir ders için ayrı ayrı gerçekleştirildi.

İkinci bölümde ise katılımcıların görüş ve önerileri alındı.  Türk Kızılay’ı katılımcıları, kan bağışının sadece acil bir ihtiyaç halinde veya deprem vb. doğal afetler sonrasında değil, sürekli olarak yapılmasının vurgulanması gerektiğinin altını çizdiler. Sadece gezici kan bağışı araçlarına rastlandığında veya sahada yapılan bağış kampanyalarına denk gelindiğinde değil;  bir sosyal sorumluluk gereği olarak kan bağışı merkezlerine giderek kan vermenin aşılanmasının önemine de değinildi. Kan bağışı konusunu derslerde anlatacak olanların öğretmenler olması sebebiyle, öncelikle öğretmenlerin konunun önemini kavramaları ve doğru şekilde anlamalarının gerekliliği üzerinde duran katılımcılar, ancak böylelikle öğrencilere iyi birer rol model olacaklarını dile getirdiler.