Proje Etkinlikleri
İletişim Stratejisi ve Eylem Planı Revizyon Toplantısı Gerçekleştirildi

İletişim Stratejisi ve Eylem Planı Revizyon Toplantısı Gerçekleştirildi

Geleceğin Kan Bağışçılarının Kazanımı projesinin iletişim faaliyetlerini bir strateji temeline oturtmak ve kullanılacak olan materyallerin birliğini sağlamak amacıyla hazırlanan İletişim Stratejisi ve Eylem Planını, Ankara’da düzenlenen bir günlük bir toplantı ile faydalanıcı kurumlara sunuldu.

3 Ekim 2014 tarihinde Ankara’daki Mövenpick Otel’de düzenlenen toplantıya, Proje Koordinasyon Birimi üyeleri ile faydalanıcı kurumların iletişim alanında çalışan temsilcileri olmak üzere 21 kişi katıldı.

Geçtiğimiz aylarda Faydalanıcı kurumların da yorumları katılarak tamamlanan dokümanın detaylarının anlatılması, revize edilmesi ve son şeklinin verilmesi amacıyla gerçekleştirilen toplantıda, “Kan Bağışçılarının Kazanımı Kampanyaları”nın uygulamasını da içeren İletişim Stratejisi ve Eylem Planı dokümanının detayları, Teknik Destek Uzmanları tarafından, Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Türk Kızılayı ilgililerine tanıtıldı.  Belge gözden geçirilmek suretiyle metinde yer alan konular tek tek ele alınarak katılımcıların görüşlerine sunuldu ve ortak bir platformda buluşmayı amaçlayarak gerekli görülen öneriler tartışıldı.

İletişim faaliyetlerinin uygulanmasında üç yararlanıcı kurumun da ortak bir paydada buluşmasını sağlayan ve görüş alış verişine imkân tanıyan toplantının sonucunda İletişim Stratejisi ve Eylem Planına üzerinde mutabık kalınan son şekli verilerek uygulamaya konulacak.